Wednesday, March 30, 2011

نغمه‌های ماشين‌تحرير

اسمش را بگذار گروه، اسمش را بگذار شبكه، به‌ش بگو قبيله، نامش را بگذار خانواده. هر نامی كه به آن می‌‌دهی، هر كسی كه هستی، به يكی از آن‌ها نياز داری. / جِين هاوارد

1 comment:

Jerpen said...

yes we need one!

 
Free counter and web stats