Tuesday, May 31, 2011

سربازهای يك‌چشم

Photographer: John Adki sson

نغمه‌های ماشين‌تحرير

The difference between friendship and l o v e is how much you can hurt each other. / Ashleigh Brilliant
*
تفاوت دوستی و عشق در اين است كه چه‌قدر بتوانيد يكديگر را برنجانيد. / اشلی بريليانت

تقويم

Clint Eastwood
*
سی‌ويكم مِی هزارونهصدوسی:
تولدتان مبارك آقای ايستوود!

Monday, May 30, 2011

من اين عكس را دوست دارم

yokohamada / Flickr

من اين عكس را دوست دارم

bigchus / Flickr

من اين عكس را دوست دارم

Max(geru) / Flickr

نغمه‌های ماشين‌تحرير

No tears in the writer, no tears in the reader. / Robert Frost

Sunday, May 29, 2011

ماه كاغذی

camla / Flickr

زيرنويس

Girl, Interrupted (1999) / Directed by James Mangold

Saturday, May 28, 2011

كارتون‌بولتن

- تو اين فكرم كه برگردم و دكترا بگيرم.
- واسه چی؟
- با اون بيش‌تر كار گيرم مياد.
- رفيقم چَد رفته و دكترا گرفته. بايد نتيجه‌ش رو از اون بپرسی.
- خيلی دلم می‌خواد. چه‌طور می‌تونم ببينمش؟
- داره صندلی عقب رو تميز می‌كنه.

زيرنويس

Juno (2007) / Directed by Jason Reitman

خانه شميران

anitalovileto / Flickr

Friday, May 27, 2011

Thursday, May 26, 2011

...

prescience / Flickr

...

SeeSueStitch.etsy.com

تاقچه كوچك سراميك‌ها

Kensgardenpottery.etsy.com

Wednesday, May 25, 2011

سربازهای يك‌چشم

Funeral, St Helena, South Carolina, 1955
Photographer: Robert Frank

Tuesday, May 24, 2011

تقويم

إBob Dylan
Photographer: William Claxton
*
بيست‌وچهارم مِی هزارونهصدوچهل‌ويك:
تولدتان مبارك آقای ديلان!

Monday, May 23, 2011

من اين عكس را دوست دارم

summicron / Flickr

سربازهای يك‌چشم

Photographer: Christophe Jacrot

Sunday, May 22, 2011

...

TheAngelsCompany.etsy.com

Saturday, May 21, 2011

در ستايش عكاسی

Ingrid Bergman

نغمه‌های ماشين‌تحرير

The reason I talk to myself is that I'm the only one whose answers I accept. / George Carlin
*
دليل اين كه بنده با خودم حرف می‌زنم اين است كه من تنها كسی هستم كه پاسخ‌هايش را قبول دارم. / جرج كارلين

Friday, May 20, 2011

تغذيه؛ ويژه عصر جمعه

kimjinah / Flickr

در حال‌‌وهوای جمعه

edimmichenonvuoimorire / Flickr

Thursday, May 19, 2011

من اين عكس را دوست دارم

Kelseyreckling / Flickr
*
نه‌اين‌كه عكس‌های ديگری كه در اين وبلاگ منتشر می‌كنم را دوست نداشته باشم، اما عكس‌هايی هست كه وقتی در برابرشان قرار می‌گيرم، تمام توضيح‌ها و تفسيرها در ذهنم رنگ می‌بازند؛ و من می‌مانم و آن عكس و اين شش كلمه: «من اين عكس را دوست دارم». و اين شش كلمه، به همان اندازه كه چيزی درباره آن «عكس» می‌گويد، «توضيح»ی درباره «من» هم هست، بلكه هم بيش‌تر؛ يعنی جان می‌دهد برای «تحقيقات محلی»!
- اين وبلاگ‌صاحاب اساساً چه‌جور آدمی‌ست؟
- اين وبلاگ‌صاحاب اساساً آدمی‌ست كه اين عكس را دوست دارد.
*
خانم‌های ارجمند، آقايان گرامی! «من اين عكس را دوست دارم» بخش تازه اين وبلاگ است.

بچه‌های خيابان

Jeff Luker / Flickr

نغمه‌های ماشين‌تحرير

Marriage is when a man and woman become as one; the trouble starts when they try to decide which one. / Mae West
*
ازدواج يعنی يكی‌شدن يك زن و يك مرد؛ مشكل وقتی آغاز می‌شود كه می‌خواهند تصميم بگيرند كدام‌يكی شوند. / می وست

Wednesday, May 18, 2011

زيرنويس

Le Petit Soldat (Jean-Luc Godard) / 1963

نغمه‌های ماشين‌تحرير

Everyone has a plan… until they get punched in the face. / Mike Tyson
*
همه يه نقشه تو سرشون هست... تا‌وقتی‌كه يه مشت ‌بخوره تو صورت‌شون. / مايك تايسن

Tuesday, May 17, 2011

زيرنويس

Holiday Affairs / 1949

زندگی ادامه دارد...‏

asivol / Flickr

Sunday, May 15, 2011

Saturday, May 14, 2011

سربازهای يك‌چشم

NY, 1942
Photographer: Helen Levitt

Thursday, May 12, 2011

همين‌جوری‌های جمعه


down the rabbit hole. / Flickr

سربازهای يك‌چشمIreland #2, 1979
Photographer: Harry Callahan

Wednesday, May 11, 2011

سربازهای يك‌چشم

Michel and Lorenzo, near Paris, 1958
Photographer: Frank Horvat

اين بخش هنوز نامی ندارد

Photographer: Asif Hassan / AFP Photo
*
پنج‌شنبه پانزدهم ارديبهشت / پنجم مِی، ابوت‌آباد، پاكستان: عكس يادگاری در برابر دروازه آخرين اقامت‌گاه اسامه بن لادن.

Tuesday, May 10, 2011

زيرنويس

- من به خاطر امثال تو رفتم جنگ.
- رينگو استار (از گروه «بيتلز»): شرط می‌بندم متاسفی از اين كه پيروز شديد.

كارتون‌بولتن

Monday, May 9, 2011

ماه كاغذی

breeze.kaze / Flickr

طراحی گرافيك: جلد مجله

by Barry Blitt

Sunday, May 8, 2011

سربازهای يك‌چشم

Chattanooga, Tennessee, 1955
Photographer: Robert Frank

باد ما را خواهد برد

nstates / Flickr

Friday, May 6, 2011

تغذيه؛ ويژه عصر جمعه

nessavay / Flickr

تقويم

George Clooney
*
ششم می هزارونهصدوشصت‌ويك:
تولدتان مبارك آقای كلونی!

همين‌جوری‌های جمعه

vickygrout / Flickr

Thursday, May 5, 2011

تغذيه


lawa / Flickr

نغمه‌های ماشين‌تحرير

As a child my family's menu consisted of two choices: take it or leave it. / Buddy Hackett
*
بچه كه بودم، صورت غذای خانواده من شامل دو انتخاب بود: يا بخورش، يا بلند شو برو. / بادی هكت

Wednesday, May 4, 2011

نغمه‌های ماشين‌تحرير

I buy expensive suits. They just look cheap on me. / Warren Buffett
*
من لباس‌های گران‌قيمت می‌خرم. توی تن من است كه ارزان به نظر می‌رسند. / وارن بافِت

Tuesday, May 3, 2011

كارتون‌بولتن

نغمه‌های ماشين‌تحرير

I used to sell furniture for a living. The trouble was, it was my own. / Les Dawson
*
من يك عمر وسايل منزل فروخته‌ام. مشكل اين بود كه آن‌ها وسايل منزل خودم بودند. /
لس داوسن

Monday, May 2, 2011

Sunday, May 1, 2011

اين بخش هنوز نامی ندارد

Photographer: Christopher Furlong/Getty Images
*
جمعه بيست‌ونهم آوريل دوهزارويازده، لندن

 
Free counter and web stats