Friday, July 31, 2009

Wednesday, July 29, 2009

نغمه‌های ماشين‌تحرير - بيست‌ودو

چاپ عصر - صدوشصت

lucie camp / flickr

خبرنامه

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و پنجاه‌ويك

It's getting easier to see blood on TV
But it's getting harder to see it in the blood banks
Take part in the Campaign of Santa Casa
de Curitiba and help saving lives
*
وقتی ديدن خون بر [پرده سينما و] صفحه تلويزيون، آسان‌تر و محتمل‌تر از ديدن آن در يك بانك خون شود، آن‌وقت بايد به مردم هشدار داد و از آن‌ها خواست كه به جنبش اهداء خون و نجات جان انسان‌ها بپيوندند.

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصدوپنجاه

Animals need money too
Please donate
NOE; Animal Shelter, Hungary
*
حيوانات هم به پول نياز دارند؛ لطفا ً كمك كنيد: آگهی يك انجمن حمايت از حيوانات در مجارستان و درخواست از مردم برای دست كردن در جيب و هديه دادن به حيوانات؛ تا آن‌ها ناچار نشوند با دست يازيدن به انواع «اشتغال كاذب»، نيازهای خود را برآورده كنند!
*
می‌دانم كه آقای شاندرمن با آن نوع قمار/تردستی كه در آگهی دوم می‌بينيم كاملا ً آشناست و نيازی به توضيح واضحات ندارد؛ اما هيچ تصوری در مورد ميزان آشنايی خوانندگان جوان‌تر اين وبلاگ با اين شيوه كم‌وبيش برچيده‌شده پول در آوردن در كنار خيابان ندارم. اگر به خاطر معضل فاصله نسل‌ها دارم اشتباه می‌كنم، از «ختم‌های جوان روزگار» پوزش می‌خواهم!

بيا زودتر چيزها را ببينيم - دويست‌ونه

كفش‌هايم كو؟ - چهل‌وپنج

گوشواری از دو گيلاس سرخ همزاد - چهل‌وهفت

plastique.etsy.com

بدون عنوان - دويست‌وهشت

قرار دادن جلد يك مجله (كه چهره‌ای بر روی آن چاپ شده) بر چهره يك آدم واقعی و ساختن تركيبی بامزه از اين دو و ثبت اين موقعيت با دوربين، از آن بازی‌گوشی‌هايی‌ست كه نمونه‌های زيادی از آن را در گوشه و كنار می‌توان ديد؛ اما ظرافت‌های اين‌يكی آن‌قدر هست كه آن را در برابرمان بگذاريم و با هم به آن نگاه كنيم، تا ارزش‌های جدی بازی‌گوشی را از ياد نبريم...

Monday, July 27, 2009

نغمه‌های ماشين‌تحرير - بيست

چاپ عصر - صد و پنجاه‌وهشت

daniel douglas / flickr

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و چهل‌ونه

New Mégane Coupé
Everything else seems older
*
در برابر اتومبيل مگان كوپه جديد، همه‌چيز قديمی به نظر می‌رسد: وقتی تصوير كردن ساده و واژه‌به‌واژه يك شعار تبليغاتی (كه كار چندان خلاقی به نظر نمی‌رسد) حاصل شگفت‌انگيزی باقی می‌گذارد، بايد به سر ِ خط برگشت و رمزوراز اين شگفتی را در لحظه‌ای جست‌وجو كرد كه يك شعار تبليغاتی قدرتمند و كارساز تدوين می‌شود و تيم تبليغاتی را از جا می‌جهاند.

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و چهل‌وهشت

G9600 Water-proof Mobile Phone; HUAWEI
*
وقتی يك فنجان قهوه بر روی تلفن همراه شما سرازير می‌شود، اگر تلفن شما از نوع ضد آب باشد، آن قهوه مهاجم را پيش خودش قهوه خشك به حساب خواهد آورد! ... و اگر سر در آوردن از آگهی‌ای كه شما برای تلفن همراه ضد آب‌تان خلق كرده‌ايد كمی دشوار باشد، آن ‌وقت مشتری هم، تلفن همراه شما را بسيار عجيب و غيرقابل‌فهم به حساب خواهد آورد و سراغ يكی از قابل‌فهم‌هايش خواهد رفت!

پاريس مال ماست - پانزده

گرسنگی‌كشيدن‌ها و رژيم‌های غذايی خطرناك، كه در دوسه سال گذشته به مرگ يكی‌دو تن از مدل‌ها انجاميده، حالا رهبران دنيای مد را با چنان قوانين سفت‌وسختی برای مراقبت از سلامتی آن‌ها روبه‌رو كرده كه ديدن چنين اطلاعيه دست‌نويس مضطربی در پشت صحنه نمايش مد ژيوانشی چندان عجيب به نظر نمی‌رسد.

گرافيتی - بيست‌ودو

گرافيتی به خاطر درآميختگی‌هايی كه با آنارشيسم دارد، چندان بدش نمی‌آيد كه «قوانين» املايی را عامدانه ناديده بگيرد و به ستيزه‌اش با قانون، جلوه‌های تازه‌ای بدهد. اما آن هنرمند نگون‌بخت گرافيتی كه با چنين غلط‌گيری‌ای از كارش روبه‌رو می‌شود، جا دارد كه سرش را بر ديوار - يعنی دقيقا ً همان ديوار - بكوبد، به‌ويژه وقتی كه اديتور مبرز و وظيفه‌شناس به سراغ خود كلمه آنارشيسم و آرزوی جاودانگی‌اش رفته است!

بيا زودتر چيزها را ببينيم - دويست‌وهشت

Mapping The Light by Adrien Rovero

Saturday, July 25, 2009

نغمه‌های ماشين‌تحرير - هجده

چاپ عصر - صد و پنجاه‌وشش

dreamandawake / flickr

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و چهل‌وهفت

همه‌چيز اين آگهی، ابعاد غول‌آسايی دارد: نه فقط تريلی و قطاری كه يك پرواز بزرگ و باشكوه را به نمايش گذاشته‌اند، بلكه بيش‌تر از آن، به ابعاد خيال‌ورزی آن تيم تبليغاتی نظر دارم كه به چنين ايده آوانگارد و جسورانه‌ای دست می‌يابد وقتی كه با يك فنجان نوشيدنی گرم، پشت ميز كارش می‌نشيند و آفرينش آگهی برای يك موسسه حمل هوايی بار را در برابر خود می‌گذارد. براوو تيم تبليغاتی! براوو هيئت مديره محترم و دلير موسسه حمل هوايی بار!

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و چهل‌وشش

همين چند روز پيش بود كه در معرفی آگهی يك چسب قوی و فوری، به قابليت‌ آن چسب برای تغيير طرح كهن‌سال «تله موش» اشاره كرده بودم؛ خب، ظاهرا ً اين‌جور چسب‌ها، سر ِ بازايستادن ندارند و در برابر هر پديده‌ای كه طرحی سنتی دارد، به تغيير می‌انديشند! اين‌يكی، كه نام ديگری بر خود دارد، بخت خود را با ايجاد دگرگونی در طرح بسيار قديمی «زنجير» آزموده است، و انصاف بدهيد كه حاصل تلاش‌اش بسيار بامزه‌ است...
*
اما جدا از نمره خوبی كه به عنوان يك كار تبليغاتی می‌توان به اين آگهی داد، ظرفيت بالای آن برای آزاد كردن قدرت تخيل در كلاس‌های طراح صنعتی را هم نبايد ناديده گرفت. سلام غزال!

تفسير چای - چهار

بدون عنوان - دويست‌وهفت

madebyanna.etsy.com

من درختم تو باهار - سی‌وسه

ماه كاغذی - سی‌ويك

flickr

Friday, July 24, 2009

Wednesday, July 22, 2009

نغمه‌های ماشين‌تحرير - شانزده

چاپ عصر - صد و پنجاه‌وچهار

Flux / flickr

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و چهل‌وپنج

حتی اگر تا جايی كه چشم كار می‌كند نشانی از هيچ اتومبيلی نمی‌بينيد، باز هم چندان عاقلانه نيست كه چند متری به داخل جاده بدويد و توپ‌تان را برداريد. شانس كه نداريد! ممكن است يكی از آن اتومبيل‌هايی كه سرعت‌شان تمام تصورات را به هم می‌ريزد، سر برسد: اين آگهی يكی از مدل‌های تندروی فولكس واگن است.

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و چهل‌وچهار

Take them there
National Geographic; KIDS
*
ديروز چهلمين سالگرد پا گذاشتن آدمی‌زاد بر ماه بود. در چند ماه گذشته، آگهی‌هايی كه اين سالگرد را به ياد داشته‌اند و طرح‌شان را بر اساس آن اتفاق بنا كرده‌اند كم نبوده: اين آگهی نشريه «نشنال جئوگرافيك» ويژه كودكان است كه والدين را تشويق می‌كند تا امكان آشنايی كودكان با جهان و هرچه در اوست را فراهم كنند...

گرافيتی - بيست‌ويك

دوربين‌های امنيتی شهری، جايی را برای كار و خدمت انتخاب كرده‌اند كه عرصه حضور گروهی از هنرمندان معترض هم هست: خيابان‌ها. غيرقانونی بودن گرافيتی در بسياری از كشورها از يك‌سو و «قانون‌گرا» و تجسس‌گر بودن دوربين‌های امنيتی از سوی ديگر، و هم‌زمان چشم‌درچشم بودن هميشگی اين دو، سبب خلق نمونه‌هايی تماشايی از تمسخر دوربين‌ها، توسط هنرمندان گرافيتی شده است: اين كار بامزه، يكی از نمونه‌هاست.

كفش‌هايم كو؟ - چهل‌وچهار

بدون عنوان - دويست‌وشش

 
Free counter and web stats