Saturday, January 16, 2010

ماه پنهان است - شانزده

- برايم دعا كن علی‌رضا!
*
همين ديشب پای تلفن گفته بودی: مبادا به اين خاطر كه دارم می‌روم، توی اين دو سه ماه‌ی كه اين‌جا هستم، قهر كنی بداخلاق!
*
- برايت دعا می‌كنم.

هم‌چنان

شرمنده‌ام. به وعده‌ای كه داده‌ بودم نتوانستم وفا كنم و اين وبلاگ هم‌چنان تا يك هفته ديگر - شنبه دوم بهمن / بيست‌ودوم ژانويه - در دست «تعمير» خواهد بود؛ اما دست‌كم اين «فانوس» كوچك هست كه بخش بزرگی از آن‌چه كه اين‌جا بايد منتشر می‌شد را آن‌جا بتوان ديد.

Friday, January 8, 2010

هم‌چنان در دست تعمير است

يكی از آداب مدنيت اين است كه وقتی خيابان محل رفت‌و‌آمد مردم را می‌بنديد تا كارگران در آن مشغول كار شوند، بايد مسير موقتی هم پيش‌بينی كنيد تا در زندگی روزمره مردم اختلالی پيش نيايد و موضوع داغ تازه‌ای برای گفت‌وگو در تاكسی‌ها فراهم نشود. «فانوس»، همان مسير موقت‌ است كه تا پايان كار مرمت خيابان اصلی، وظيفه مراقبت از اعصاب رانندگان ارجمند تاكسی و اجرای يكی از آداب گران‌قدر مدنيت را بر عهده خواهد داشت...

Thursday, January 7, 2010

در دست تعمير است

خب، همان‌طور كه می‌بينيد برای عكس‌های اين وبلاگ مشكلی پيش آمده و نياز به «تعميرات اساسی» را بار ديگر يادآوری كرده است. ابعاد اين مشكل (موقت يا دائمی بودنش) هنوز برای خودم مشخص نيست. در هر حال، خط توليد اين وبلاگ تا شنبه بيست‌وششم دی / شانزدهم ژانويه متوقف می‌شود و برای يك روغن‌كاری اساسی و تعويض برخی قطعات، كارگران ارجمند و مهندسان گران‌قدر در آن مشغول كار خواهند بود. خود من هم دوروبرشان خواهم پلكيد و مدام برای‌شان چای خواهم بُرد؛ چه‌بسا تك‌تك استكان‌ها را هم برای‌شان تفسير خواهم كرد...
*
...مراقب خودتان باشيد.

Wednesday, January 6, 2010

نغمه‌های ماشين‌تحرير - صد و چهل‌وچهار

چاپ عصر - دويست و هفتادوهشت

Charles L. Goeller
*
Third Avenue
1934

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - پانصدوشانزده

Very Quiet

خانه شميران - دو

Ryan Hancock / flickr

اين بخش هنوز نامی ندارد - بيست‌‌ودو

نگاهی به سال دوهزارونه – بخش چهار
*
John Moore / Getty Images
*
بحران اقتصادی جهان كه از سال دوهزاروهشت آغاز شده بود، در سال دوهزارونه هم ادامه يافت. سيزدهم بهمن هشتادوهفت / دوم فوريه دوهزارونه: خانم تريسی‌ مانچ، در وضعيتی كه نياز به توصيف ندارد، تخليه خانه اجاره‌ای‌اش در آدامز كانتی ايالت كلرادو را تماشا می‌كند. همان داستان آشنا: صاحب‌خانه نتوانسته بود اقساط بانك را بپردازد.

طراحی گرافيك: طراحی پوستر فيلم

دزد دوچرخه - چهل‌وسه

Photographer Angela Bacon Kidwell

كفش‌هايم كو؟ - پنجاه‌ودو

Azwebear / flickr

گوشواری از دو گيلاس سرخ همزاد - پنجاه‌ويك

Emeeme.etsy.com

Monday, January 4, 2010

نغمه‌های ماشين‌تحرير - صد و چهل‌ودو

چاپ عصر - دويست و هفتادوشش

Edward Hopper
*
Room in New York
1932

خانه شميران - يك

a_day_that_is_dessert / flickr
*
خانه شميران با روزهای روشن و پچ‌وپچ كيف‌آور پسرهای محله پشت ديوارش، با لحظه‌های انباشته از موهبت‌های كودكی و نوازش‌های مادرانه‌اش، با دلهره‌های درونی و غصه‌هايش، با سخاوت‌های عيان و قساوت‌های پنهانی‌اش، با جشن و سرورهای زودگذر و ترديدهای ديرپايش، با خدم و حشم و ايل و تبارش، چون شكمی بارور، زير صاف‌ترين آسمان جهان نشسته است و پدر برای صدمين بار می‌گويد: «اين همان خانه‌ای است كه می‌خواستم؛ خانه من».
...
خانه شميران محور زندگی يك قبيله است و ما بچه‌های قد و نيم‌قد، خوشحال و بی‌خبر، پابه‌پای تبريزی‌های جوان قد می‌كشيم و دوام چمن‌های سبز و پرباری درختان ميوه را ابدی می‌دانيم.
هيچ‌كس در خانه شميران به رفتن و مردن آدم‌ها فكر نمی‌كند و من و مادر و حسن‌آقا و ديگران، زير چتر ساحر بزرگ، خود را مصون از گزند زمان و زخم سرنوشت می‌پنداريم...
::
گلی ترقی / دو دنيا / داستان «پدر» / انتشارات نيلوفر / چاپ اول / زمستان هزاروسيصدوهشتادويك
*
«خانه شميران» بخش تازه اين وبلاگ است. اما اگر بپرسيد كه اين «خانه شميران» چه‌گونه جايی‌ست؛ پاسخ خواهم داد كه «خانه شميران» جای خوب و بزرگی‌‌ست كه برای تماشای همه گوشه‌ها و كنارهاش بايد صبور باشيد...

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - پانصدويانزده

Flying cheaply doesn't have to mean flynig badly
Air France
*
تبليغ «ارفرانس» برای پروازهای ارزان‌قيمت‌ش؛ جايی كه پرواز ارزان‌قيمت الزاما ً به معنای ايستادن و آويزان شدن از ميله‌ها و دستگيره‌ها نيست...

اين بخش هنوز نامی ندارد - بيست‌ويك

Mike Clarke, AFP / Getty Images
*
نگاهی به سال دوهزارونُه - سه
*
آنفلوانزای مرگباری كه در سال دوهزارونُه جهان را به وحشت انداخت و به حال آماده‌باش در آورد، نخستين بار در اوايل فروردين در شهر مكزيكو شناسايی شد و به سرعت به جاهای ديگر جهان گسترش يافت. سازمان بهداشت جهانی در يازدهم ژوئن / بيست‌ويكم خرداد، آن را به عنوان يك بيماری جهان‌گير اعلام كرد و از همه كشورهای جهان خواست كه به فكر اقدام‌های لازم باشند. اين عكس، در مهدكودكی در هنگ‌‌كنگ، در همان روز گرفته شده است.

رازها و دروغ‌ها - هشت

A Girl in Every Port
Howard Hawks
1928

من درختم تو باهار - سی‌وشش

Henri Cartier-Bresson
Brie, France
June, 1968

سربازهای يك‌چشم - پنجاه‌وچهار

Photographer Sergey Loie

بيا زودتر چيزها را ببينيم - دويست و بيست‌وشش

Bookity.etsy.com

Saturday, January 2, 2010

نغمه‌های ماشبن‌تحرير - صد و چهل

چاپ عصر - دويست و هفتادوچهار

Pascal Dagnan-Bouveret
*
Une Noce Chez Le Photographe
1879

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - پانصدوچهارده

پيتزای‌تان را طوری تحويل می‌گيريد كه انگار همين چند لحظه پيش از تنور در آمده. شما اما بزرگواری كنيد و اغراق‌شان را به پای بامزه‌گی آگهی‌شان ببخشيد. يك‌چيزی می‌گويند ديگر برای خودشان!

ماه كاغذی - چهل‌وسه

Everita / flickr

سربازهای يك‌چشم - پنجاه‌وسه

Photographer Dorothea Lange
*
Washington, Yakima Valley
1939

بيا زودتر چيزها را ببينيم - دويست و بيست‌وپنج

hardwickleathergoods.etsy.com

اين بخش هنوز نامی ندارد - بيست

نگاهی به سال دوهزارونه - بخش دوم
*
Dennis M. Sabangan / EPA
*
پانزدهم مهر / هفتم اكتبر دوهزارونُه: توفان دريايی پارما و پناه بردن جمع بزرگی از مردم شهر پاسيگ در شرق مانيل / فيليپين به يك ورزش‌گاه.

كارتون‌بولتن - چهل‌وهفت

Charles Addams
*
The New Yorker
January 14
1974

Friday, January 1, 2010

 
Free counter and web stats