Saturday, December 10, 2011

سينما و تلفن

Lenny (1974) / Bob Fosse
*
«هانی» (والری پرين) بعد از دو سال از زندان آزاد شده؛ اما بيرون زندان كسی را منتظر خود نمی‌‌‌بيند. از تلفن عمومی با كسی كه انتظار داشته به استقبالش بيايد تماس می‌گيرد. دو تا زنگ می‌خورد و كسی گوشی را برنمی‌دارد. پيش از سومی، همانی كه چشم‌به‌راهش بود به‌آرامی پيشانی‌اش را روی شانه «هانی» می‌گذارد: «لنی بروس» (داستين هافمن).

1 comment:

Anonymous said...

چه حسی داشت....

 
Free counter and web stats