Saturday, August 18, 2012

فرهنگ واژه‌ها

لازم شد همين روزا هم‌ديگه رو ببينيم (عبارت): يك حرف قشنگ برای تحويل دادن به كسی كه می‌دانيد هرگز نمی‌خواهيد او را ببينيد.

1 comment:

Anonymous said...

No

 
Free counter and web stats