Friday, September 27, 2013

نگارخانه

The Big Valley, Annie, 2008 
Alex Prager

2 comments:

شهریار said...

نگارخانه... پس قاعدتاً این اثر باید یک نقاشی باشد. اگر این طور است که موج های آبش به طرزی خارق العاده و باور نکردنی به واقعیت نزدیکند. این موج های کف آلود، تی شرت آبی رنگ نیمه خیس و احساسی که در چشم های این دختر جوان هستند، همه و همه باعث جابجا شدن مرز بین ممکن و غیرممکن و باور کردنی و باور نکردنی در ذهن من شدند. اکنون سرزمین ذهن من در این حیطه ها وسیع تر از قبل است.

شهریار said...

همین الان با یک جستجو در وبسایت گوگل، متوجه شدک که آفریننده این اثر عکاس است. پس این یک نقاشی نیست و در واقع عکس است! عجیب است که بدون در نظر گرفتن پیش فرض عکاس بودن هنرمند، هنوز هم نمی توانم به درستی تشخیص دهم که دارم به یک عکس فوق العاده خیال انگیز نگاه می کنم یا به یک نقاشی سخت نزدیک به واقعیت!

 
Free counter and web stats