Saturday, January 2, 2010

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - پانصدوچهارده

پيتزای‌تان را طوری تحويل می‌گيريد كه انگار همين چند لحظه پيش از تنور در آمده. شما اما بزرگواری كنيد و اغراق‌شان را به پای بامزه‌گی آگهی‌شان ببخشيد. يك‌چيزی می‌گويند ديگر برای خودشان!

2 comments:

bina said...

گشنم شد!

هادی said...

فکر کنم می خواسته که طعنه بزنه به گرمی کاپوت ماشینهای تازه خاموش شده که گاهی(اغلب در زمستان)گربه ای روی آن چرت می زند!

 
Free counter and web stats