Thursday, January 27, 2011

هفت نيمه‌شب با «پرتره»‌های يك عكاس: نيمه‌شب ششم

giancarlo rado / Flickr

1 comment:

روشنك said...

چه موهاي خوشكلي داره !.. ياد موهاي ژوليده فر فري شده از دست رفته ام افتادم!.. البته موهاي من پس از دو هفته نرسيده گي اين شكلي ميشد .. :")..

 
Free counter and web stats