Sunday, May 20, 2012

نامه دارم / ماه پنهان است

حيفم آمد اين «كامنت» را از جای اصلی‌اش جدا و به شكل «پُست» منتشر نكنم. اين وبلاگ، چنين خوانندگان شوريده‌ای كه تعبيرها و انتخاب‌های‌شان به لطافت اين آخرين ساعت‌ ارديبهشت است اما با حجب و فروتنی خود را «ناشناس» می‌نامند البته كم ندارد.

«شنيدم من كسی را بی‌كسی كشت!
*
تو فقط به خانه برگرد!»

3 comments:

سوده said...

بی نظیر بود...

Anonymous said...

آه از این درد

Neda said...

1.3 billion people rely on forests to survive...I rely on you to survive!
تو فقط به خانه برگرد!

 
Free counter and web stats