Saturday, December 22, 2012

در ستايش خلق «مجموعه»: اتوبوس شب

 
Dan Sully / Flickr

1 comment:

Anonymous said...

سلام آقای اولد فشن .
نمیدانم در خلوتتان به چه فکر میکنید که اینگونه دنیای ما از دیدن حسن سلیقه ی شما تکان میخورد .
اما هرچه هست امیدوارم در همه حال سلامت باشید و رسالت زیبایتان را ادامه دهید وچه با قناری ها چه بدون آنها .

 
Free counter and web stats