Wednesday, January 30, 2013

تا «ششمين سالگرد»: انتخاب‌هايی از شش سال / يازده روز

قصه‌های پريان از راستگو هم راستگو‌ترند. نه به اين خاطر كه می‌گويند اژدهايان وجود دارند، بلكه به اين دليل كه به ما می‌گويند آن‌ها ازپادرآمدنی هستند. / جي. كی. چسترتون

No comments:

 
Free counter and web stats