Tuesday, June 7, 2011

نغمه‌های ماشين‌تحرير

Maybe happiness is this: not feeling like you should be elsewhere, doing something else, being someone else. / Eric Weiner
*
خوش‌بختی شايد اين است كه آدم دچار چنين احساسی نباشد كه كاش جای ديگری می‌‌بود، كار ديگری می‌كرد، آدم ديگری می‌بود. / اريك واينر

1 comment:

شهریار said...

به نظر بنده، به پیش شرط دیگری برای رسیدن به "خوشبختی از دیدگاه آقای واینر" نیاز داریم و آن هم شاید این باشد که اصلا ریتم تراژدی زندگی را حس نکنیم و زمان، شیرین و لذت بخش بگذرد. این بدست نمی یاد مگر اینکه "آنجا باشی که دلت خوش است". بعد از تکمیل این پیش شرط، تعریف آقای واینر ملموس می شود و آنجاست که آرزو نمی کنی جای این و آن باشی.

 
Free counter and web stats