Thursday, October 4, 2012

توضيح

كامنت‌هايی كه در چند روز گذشته برايم فرستاده شده، به خاطر اختلالی كه دليلش را نمی‌دانم به بخش «اسپم» ای‌ميل‌م منتقل شده و من آن‌ها را به‌وقتش نديده‌‌ام. اگر واكنشی نسبت به آن‌ها نشان نداده‌ام به همين دليل بوده‌ و بابتش پوزش می‌خواهم.

No comments:

 
Free counter and web stats