Monday, November 26, 2012

نامه دارم

چشم‌هايم برای تو
پسرک فال‌فروش
من ديگر از ديدن خسته شده‌ام
در عوض به مرغ عشق کوچکت بگو
رنگين‌ترين فال را
از بين سياهی دستانت
بيرون بکشد.
*
 موژان

No comments:

 
Free counter and web stats