Monday, November 26, 2012

به انتخاب قناری‌ها

vintage11 / Flickr 
*
 اين كه من سال‌هاست ديگر آن‌ها را نديده‌ام، دليل نمی‌شود كه آن‌ها جايی در گوشه‌وكنار اين شهر و اين سرزمين هم‌چنان - و به‌اتفاق - مشغول كسب روزی نباشند؛ اما دست‌كم در نوجوانی من، بودند فال‌حافظ‌فروش‌هايی كه انتخاب فال برای مشتری را بر عهده قناری‌های كم‌وبيش تربيت‌شده‌ای می‌گذاشتند كه با منقار ظريف‌شان يكی از كاغذهای حامل فال را از ميان صدها فال ِ‌ در‌ كنار هم چيده شده بيرون می‌كشيدند و در ازای اين "كار"، ارزنی از فال‌فروش جايزه می‌گرفتند. شما كه غريبه نيستيد؛ راستش مدت‌هاست كه انتخاب آن‌چه كه بايد در اين وبلاگ منتشر شود از ميان صدها انتخاب، برايم بسيار دشوار شده است. از همين روست كه گاهی‌وقت‌ها، انتخاب‌ را به يكی از همان قناری‌ها خواهم سپرد. اما دور نمی‌بينم روزی را كه خوانندگان اين وبلاگ (بله؛ همان خوانندگان خاموش)، برايم فوج‌فوج نامه بنويسند و با نيتی كاملاً خيرخواهانه، پيش‌نهاد بازنشسته‌گی و سپردن «مديريت» اين وبلاگ به قناری‌ها را ارائه كنند. پيشاپيش می‌گويم كه من - تسليم و رضا - حرفی ندارم، اما دست‌كم تامين ارزنش با شما!

No comments:

 
Free counter and web stats