Saturday, December 8, 2012

نغمه‌های ماشين‌تحرير

دشوارترين مرحله رسيدن به بالای نردبان، رد شدن از ميان ازدحام پايينِ نردبان است.

 
Free counter and web stats