Wednesday, June 18, 2008

Advertising as ART - 233

بعضی كاغذيادداشت‌های پشت‌چسب‌دار
كه هرگز از جا كنده نمی‌شوند،
می‌توانند كاری كنند كه سنت يادگاری كندن بر درختان
برای هميشه به فراموشی سپرده شود.

1 comment:

سحر said...

ایده های جالبی هستند این ها!

 
Free counter and web stats