Tuesday, June 10, 2008

سياه و سفيدها - پنج

1 comment:

Anonymous said...

ترکیب روشن، واضح، بی بحث و بی ابهام سیاه سفید رو هیچ وقت دوست نداشتم. ولی همین ترکیب دوست نداشتنی کنار پاهای برهنه ی این دختر بچه چه چیز معرکه ای شده. شک نکن که تمام زیبایی به پوست خوردنی دختر بچه مربوطه

 
Free counter and web stats