Sunday, June 22, 2008

Advertising as ART - 236

اطلاعات موثق آقای اولدفشن نشان می‌دهد كه سارقان – يا دست‌ِ كم سارقان خزانه‌ها و بانك‌ها و سوپرماركت‌ها – خواننده اين وبلاگ نيستند؛ لذا جايی برای نگرانی احتمالی در زمينه «بدآموزی» وجود ندارد. اين، تبليغ نوعی «جوراب بسيار بسيار مات» است: جورابی كه سارقان يادشده فوق بايد دقت كنند هنگامی‌كه به سر «كار»‌شان می‌روند، به‌اشتباه - و به جای نوع شفافش - از آن استفاده نكنند!
*
اعترافات: شرمنده‌ام. اين تبليغی‌ست كه ديروز هم منتشر شده ‌بود؛ اما در نسخه ديروزی، در نتيجه يك شتاب و كم‌دقتی صبح‌گاهی، «جوراب مات» را «جوراب شفاف»، و در نتيجه، همه معنای آن را نادرست دريافته‌ بودم. خوش‌بختانه يك تذكر به‌هنگام كمك كرد كه آن «پست» را دو ساعت پس از انتشار حذف، و در شكل درستش، امروز دوباره منتشر كنم.

1 comment:

Ali Reza said...

ببخشید، شاید من اشتباه می‌کنم ولی فکر می‌کنم در نسخ قدیمی انگلیسی اون کلمه به معنی مات به کار برده می‌شده، نه شفاف!!

opaque:
adj. not transparent

 
Free counter and web stats