Saturday, July 5, 2008

طراحی گرافيك: طراحی صفحه اول روزنامه - يك

يكی از هيجان‌های روزنامه‌نگاری (خب البته غير از اين‌كه شب‌هنگام، خبری و پيامی بر تلفن همراه‌تان دريافت كنيد كه نشان می‌دهد ديگر نيازی نيست از صبح فردا به دفتر برويد!)، كار بر روی صفحه اول آن است: انتخاب موضوع، تيتر، عكس و صفحه‌آرايی. گاهی‌وقت‌ها، يك اتفاق مهم، كه سبب می‌شود روزنامه‌های زيادی آن را موضوع صفحه اول خود كنند، امكانی فراهم می‌كند تا رويكرد آن‌ها به موضوع با يكديگر مقايسه شود؛ اين‌ها چند نمونه از صفحه اول روزنامه‌های پريروز / پنج‌شنبه جهان است كه به آزادی خانم اينگريد بتانكورت، نامزد رياست جمهوری كلمبيا، كه شش سال پيش توسط شورشيان آن كشور به گروگان گرفته شد، پرداخته‌اند.

No comments:

 
Free counter and web stats