Sunday, July 20, 2008

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - دويست و پنجاه‌وهشت

در هاليوود، جايی هست كه ستاره‌ها، اثر دست‌تان خود را بر سطحی سيمانی، وقتی هنوز سفت نشده، به يادگار باقی می‌گذارند. گمان می‌كنم جك نيكلسن - كه هميشه در رديف اول مراسم اسكار می‌نشانندش و مجری‌ها از شوخی‌كردن با او كه حتما ً عينك آفتابی‌اش را هم بر چشم دارد خسته نمی‌شوند - بهترين انتخاب برای اين موقعيت بامزه باشد كه ستاره‌ای، قبل از تمام شدن كار، با سطحی سفت‌شده روبه‌رو شود: اين آگهی نوعی سيمان است كه بسيار سريع‌ می‌گيرد و سفت می‌شود.

No comments:

 
Free counter and web stats