Sunday, July 6, 2008

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - دويست و پنجاه

يكی از حاشيه‌های گاه‌به‌گاه و جنجالی دنيای تبليغات، آگهی‌هايی هستند كه از روی نمونه‌های قبلی «كپی» شده‌اند. سازندگان پردل‌وجرات آگهی‌های اين «پرينتر»، با شعار «كپی بهتر و سريع‌تر»، با همين دسته‌گل‌های آشكاری كه همكاران‌شان به آب داده‌اند شوخی كرده‌اند؛ آن‌ها چند نمونه‌ مشهور را دو به دو كنار هم چيده‌اند و توانايی‌های دستگاه خودشان در «كپی» بهتر را به شكل طعنه‌آميزی به رخ كشيده‌اند.
.
*‌«هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی» عنوان تازه بخش تبليغات است؛ بر گرفته از اين غزل فروغی بسطامی.

1 comment:

sarah said...

i love your blog ... good job buddy

 
Free counter and web stats