Saturday, December 18, 2010

سينمازيرنويس

Brad Pitt
*
هجدهم دسامبر هزارونهصدوشصت‌وپنج:
تولدتان مبارك آقای پيت!

2 comments:

الهام ميزبان said...

هر چند شما هم گويا در تعطيلات ،تعطيل بوديد نسبتا
اما اين كار خيلي ارزشش رو داشت
دوستش داشتم

Jerpen said...

i'll wait for you!
دیر زمانیست که از کیفیت در رابطه عشق سخنی به میان نیامده است و کمیت بر کیفیت عشق برتری یافته! منتظر ماندن برای عشق به کلاهی گشاد مانند شده که نقش فریبخورده را به معشوق در این رابطه میدهد. و رابطه ها بیشتر به رقابت می مانند تا رفاقت.

ممنون برای این پست زیبا

 
Free counter and web stats