Thursday, March 29, 2012

ماه پنهان است

ديشب در خانه خواهرم، وقتی همه دور ميز شام نشستيم، تقدير بر اين بود كه يك صندلی خالی بماند. حدس بزن در كنار چه‌كسی؟
*
تو فقط به خانه برگرد!

1 comment:

Anonymous said...

حالا هی دل ما را ببرید. هی دل ما را ببرید به هوای آن که کسی چنین منتظرمان باشد. و کسی چنین منتظرمان نباشد. هیچ خیال‌تان هست از دل ما؟

 
Free counter and web stats