Friday, March 2, 2012

آخرين روز هفته؛ دو

joe pepper / Flickr

1 comment:

Anonymous said...

سلام

این عکسهای کفشهای راه‌های طولانی جز زیبایی بصریش برای من زیبایی دیگری هم دارد. دوست عکاسی داشتم که

خیلی‌ دوست داشت از کفشها عکس بگیرد. همیشه بعد از پیاده روی‌های طولانی وقتی‌ خسته و بیحال جایی‌ برای

نشستن پیدا می‌‌کردیم، دوربینش را در می‌آورد و از کفشهای خسته عکس می‌گرفت. حالا خیلی‌ وقت است که

گم شده است. اما عکس کفشهای راه‌های طولانی هنوز مانده اند و نگذشته اند من حتا راههای طولانی و سخت را گم کنم.

 
Free counter and web stats