Saturday, March 10, 2012

يك توضيح

اين‌روزها، نه اين كامپيوتر آن‌چنان كه بايد همراهی می‌كند و نه من، آن‌چنان كه بايد فرصت دارم كه ببينم مشكلش چيست. نتيجه‌اش هم اين است كه تنها بتوانم همين يادداشت كوچك را منتشر كنم و از يك اختلال چندروزه در انتشار پست‌های تازه خبر بدهم. اما چه‌خوب كه من - كه در همه اين روزها، نزديك دوازده شب به خانه می‌رسم - همين‌قدر هم كه شده فرصت دارم؛ و چه‌خوب كه اين كامپيوتر عزيز خانگی، همين‌قدر هم كه شده همراهی می‌كند!

7 comments:

مهسا said...

هر چند روز که میخواهد طول بکشد
تو فقط به این خانه برگرد .

Anonymous said...

تو فقط به خانه برگرد ....

شهریار said...

با کامنت های بالا موافقم، "شما" فقط به خانه برگرد، ما تا بازگشتتان همین جا منتظر می مانیم.

Anonymous said...

واویلا،شاه بخشید شیخعلی خان ها ول کن نیستن
این عارضه "به خانه برگرد" واگیر داره ظاهرن
بذارید نفسی بکشیم
آقااولدی ساعت دوازده که میای خونه نغمه ماشین تحریر هم بیار
خسته نباشی

مهدی ملک‌زاده said...

ما که هستیم که

مریم said...

با کامنت گذار بالا و بالاتر به شدت موافقم.با نغمه های ماشین تحریر به خانه برگرد !

Mojgan said...

کاری از دست ما بر میاد؟ مشکل کامپیوترتون چیه؟

 
Free counter and web stats