Monday, October 7, 2013

بيا زودتر چيزها را ببينيم

Neolithic Vase with Logo 
Ai Weiwei

1 comment:

Ach true said...

سلام دوست عزیز
آنروزها که تحصیل در رشته معماری را شروع کردم، با پوسترهایی که برایمان به ارمغان می آوردی دید تازه ای یافتم، حتی بعضی از آنها را بدون توضیحاتتان متوجه نمیشدم اما هر روز منتظر پست جدیدی بودم. بعد از مدتها فهمیدم که آن پوسترها چه دید عمیقی در حرفه ام بمن هدیه داد. امشب بعد از مدتها دوباره وبلاگت را میبینم. آخرین باری که آمدم،گفتید که کیفتان را در خیابان ربوده اند...ا

 
Free counter and web stats