Friday, October 4, 2013

نامه دارم / گاهی‌وقت‌ها خانه شميران

Blankenese, Hamburg 
Photographer: Mahya Sadaghiani 
سلام آقای اولدفشن عزيز؛ 
ديروز در حين کوچه‌گردی‌های روزهای بعد از امتحان رسيدم به اين خانه کوچک، اين پنجره و اين ديوار آجری. ترکيب ديوار و برگ‌های مُو و ظرف‌های پشت پنجره حس خوب "خونه" را همراه خودش داشت. نه فقط خانه، بلکه حس خوب عکس‌های شما را در مجموعه "خانه شميران" که با داشتن رگه‌هايی از نوستالژی هميشه در نظرم سحرآميزند. تصميم گرفتم اين عکس را برای‌تان بفرستم به پاس لحظه‌های کوچک و ساده خوشبختی که مجموعه عکس‌های‌تان، يادداشت‌های‌تان و "تو فقط به خانه برگرد!"‌های‌تان به من هديه کرده است- برای اين كه ياد گرفتم که يک عنوان مناسب چقدر به يك عکس هويت و شخصيت می‌بخشد؛ برای اين که آموختم که "چيزها را کمی زودتر ببينم"... 
روز و روزگار به شما خوش 
محيا [صَدَقيانی] 
هامبورگ، سپتامبر دوهزاروسيزده

No comments:

 
Free counter and web stats