Saturday, October 13, 2007

Advertising as ART - 91

در يادداشت معرفی لوگوی «آی لاو نيويورك»، اشاره كرده بودم كه در سی سالی كه از عمر لوگو می‌گذرد، شوخی‌های فراوانی با آن شده، و وعده دادم كه مجموعه‌ای از آن‌ها را در اين وبلاگ منتشر خواهم كرد. به آن قرار پای‌بندم. اما شوخی‌ای كه مسئولان شهر نانسی فرانسه با اين لوگو كرده‌اند به‌قدری اساسی و حرفه‌ای و بامزه است كه می‌توان‌ يك يادداشت اختصاصی برايش نوشت. مقام‌های نانسی با هدفی مشابه، يعنی دعوت از مردم برای ديدار از آن شهر (و هم‌چنين كار و تحصيل)، تنها با افزودن سه حرف به حروف اختصاری نيويورك، لوگوی پرآوازه را از آن خود كرده‌اند. براوو!... و آقای اولدفشن به آن لحظه هيجان‌انگيز مِی‌انديشد كه چراغی بر فراز سر يك آدم ناگهان روشن می‌شود تا او دريابد كه تفاوت نيويورك و نانسی فقط در سه حرف است. آقای الف.ف. خوش‌حال است كه در نه ماه گذشته، اين فضا را به معرفی حاصل كار چنين آدم‌هايی اختصاص داده است: انسان‌هايی خوش‌بخت و سربلند با يك چراغ روشن بر فراز سر

No comments:

 
Free counter and web stats