Sunday, April 20, 2008

ديروز لازمش دارم - هفت

- بهتر است نوشته‌ای روی جلد كارت دعوت اضافه كنی كه نشان می‌دهد چه‌طور باز می‌شود.
- ها؟! ولی اين يك كارت سه‌لَت است... چه‌طور ممكن است ندانند چه‌شكلی بايد بازش كرد؟
- مشتری سر در نياورده است كه چه‌طور می‌شود بازش كرد. فقط اضافه كن: «خنگ! از اين‌جا باز ‌كن!».
(شركت تبليغاتی. گفت‌وگوی مدير هنری و مدير خلاقيت، درباره درخواست مشتری)

No comments:

 
Free counter and web stats