Tuesday, January 20, 2009

بيا زودتر چيزها را ببينيم - صد و هشتادونه

Designed by David Graas
*
وقتی طراحی يك كالا و بسته‌بندی آن، در راه حل و شكل واحدی خلاصه می‌شود و با جدا كردن بخش‌هايی از پايين و بالای بسته‌بندی، طرح كالا كامل و آماده استفاده می‌شود...

2 comments:

Anonymous said...

VoW ... ino mighan Bahrevari :)

هادی said...

ما هم بچه بودیم با قوطی وایتکس چراغ خواب درست می کردیم ... تو حتما یادنه

 
Free counter and web stats