Thursday, September 23, 2010

همين‌جوری‌های جمعه

shiri lee webb / Flickr

2 comments:

banafsh said...

به عادت همیشه اول به شما سر زدم، ولی به جای اینکه الد فشن رو باز کنم فانوس رو باز کردم و اون صفحه‌ی منحوس رو دیدم، زبون‌م داد نزده غُرغُر می‌کرد که یعنی که چه هی زارت و زورت انگشت گذاشتن روی این صاحابلاگ هی فیل در فنجون‌ش می‌کنن! (البته در خفاالفاظ رکیک‌تر از این حرف‌ها بود)که بعد آدرس رو نگاه کردم دیدم ای بابا این همون فانوسه که، بس خجل گشتم از روی اموات مورد عنایت قرار گرفته‌شان هم(دونقطه‌دی) خلاصه‌ی این همه قطارِ کلمه اینه که خاطرتون عزیزه... آیکونِ دو نقطه ستاره‌ای از اعماق

yalldda said...

:)
جان
جمعه است وهمینجوری هاش

 
Free counter and web stats