Friday, March 13, 2009

همين‌جوری‌های جمعه - بيست‌وهشت

iliveinoctober / flickr

2 comments:

RR said...

ايده هاي بسيار زيبايي در عكسهايي كه اينجا ميذاريد مطرح ميشه، متشكرم ازتون به خاطر انتخابهاي هنر مندانه تون.

ليلا said...

پايدار باشيد. دلخوشي روزهاي شلوغ و پر از خستگي ما هستيد كه مطمئنيم چيز زيبايي براي ما داريد. حتي اگر آپ هم نكرده باشيد باز هم مروز پستهايتان شيرين است.
اين چند لحظه زندگي در اين هياهو براي من بسيار غنيمت است

 
Free counter and web stats