Saturday, March 28, 2009

چاپ عصر - هفتادوسه

mikexphattie_2 / flickr

1 comment:

پری زا said...

خب خیلی راحت است که بردارم یک به آن جا لا به لایِ "نه" و "این" اضافه کنم اما شما را به خدا کی دلش می آید این جمله ها را خراب کند، دست نمی زنم بعد هربار می خوانم شما مسئولیتِ یک "به" را به عهده می گیرید خوشحال می شوم از یک چیزهایی که توضیحش طول می کشد اما آدم را خوشحال می کند.
راستی می شود یک خواهشی هم بکنم می دانم قدری یک جوری ست اما می شود لطف کنید سلامِ من را به آقایِ اوفِ عزیز برسانید و بگویید علاقه ی وصف ناپذیری به ایشان دارم. مردِ نازنینی ست با آن فروتنیِ منحصر به فرد و چه نامِ درخوری «دنیایِ کوچکِ...» واقعن که دنیایی ست .
می بخشید بابتِ پرحرفی

 
Free counter and web stats