Monday, March 2, 2009

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - سيصد و نودودو

Pelikan; Fineliner 96
*
احتمالا ً كسانی‌كه با اين كاغذهای مدرج سروكار داشته‌اند و كار كرده‌اند (كه گمان نمی‌كنم شمارشان در ميان خوانندگان اين وبلاگ كم باشد) ظرافت اين آگهی - در باب تبليغ ظرافت يك نوع قلم - را بهتر درمی‌يابند. اما آن‌هايی كه هم با اين كاغذ كار كرده‌اند و هم با آن قلم ظريف، مدارجی از درك و دريافت «نازك»‌بينی اين تبليغ را طی كرده‌اند كه بيا و ببين!

1 comment:

احسان said...

هورا! هورا!انگاری برگشتین به روزگار پیش از فلیکر، آخه ما عوام الناس برای دیدن نمونه های خوب تبلیغات جای دیگه ای نداریم بریم

 
Free counter and web stats