Monday, December 31, 2007

Advertising as ART - 119

Bad water kills more children than war
*
يعنی انگار اين تپانچه‌های آب‌پاش، ده‌ها سال پيش، نه برای بازی و تفريح و شوخی، بلكه با اين پيش‌بينی ساخته‌ شده‌اند كه سال‌ها بعد بتوان با يكی از آن‌ها اين آگهی يونيسف را ساخت، بس كه درست و به‌جا و يكه نشسته است در آن!

No comments:

 
Free counter and web stats