Wednesday, November 26, 2008

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - سيصد و سی‌وهفت

Anti Graffiti
*
همين اواخر، در يك كامنت نه‌چندان مهربان متهم شده بودم كه فهم و دانشم از گرافيتی، چيزی‌ست در حد «خط‌ خطی‌كردن ديوار‌ مردم». حالا با انتشار اين آگهی بامزه و موفق، كه مربوط به ماده‌ای‌ست برای تميز كردن ديوارها (خب پيداست كه از وجود گرافيتی‌)، و عنوان محصول بر روی قوطی آن رسما ً «آنتی گرافيتی» درج شده، گمان می‌كنم بايد انتظار كامنت‌های اساسی‌تری را داشته باشم كه علاوه بر ارزيابی دوباره «فهم و دانش»م، تمايلات آنتی گرافيتی موجود در پستوهای ذهنم نيز زير ذره‌بين قرار گيرد!

1 comment:

Naturelle said...

انتقاد خوب است شکی در آن نیست... سازنده است حتی اما ای کاش یادمان نرود که انتقاد فرق های بسیاری دارد با له، نابود، و توهین کردن به مورد تحت انتقاد هیچ

 
Free counter and web stats