Monday, November 24, 2008

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - سيصد و سی‌وپنج

Are we not overreacting to the dangers of sugar? o
Learn more about Sugar at sugarontheweb.com
The Sugar Collective
*
مؤسسه‌ای كه می‌كوشد نگرانی‌ها در مورد تاثير منفی شكر بر سلامتی را تعديل كند در آگهی تبليغاتی‌اش سوال می‌كند كه «آيا در مورد خطرهای شكر زياده‌روی نمی‌كنيم؟»؛ كه انگار بمبی‌ست كه هر لحظه ممكن است منفجر شود و با تجهيزات خنثی‌كنندگان بمب بايد به آن نزديك شويم، يا ماده شيميايی بسيار خطرناكی‌ست كه هنگام كار كردن با آن، بايد بيش‌تر‌ين مراقبت‌ها را به عمل آوريم! خب، چنين تبليغی، كه قصد دارد با ادعاهای پذيرفتنی و قابل دفاع مخالفان شكر مقابله كند، برای تاثيرگذاری بيش‌تر چاره‌ای ندارد جز اين‌كه تصويرهايی بسيار قدرتمند و كارشده بيافريند؛ و خب، چه كسی می‌تواند انكار كند كه گروه تبليغ‌ساز، تصوير‌های بسيار بامزه و سرشار از جزئياتی خلق كرده‌اند كه فقط - يك قلم - «بازی» بازيگرانش، برای سينمای بسياری از سرزمين‌ها آموختنی‌ست.

 
Free counter and web stats