Tuesday, May 1, 2007

"Just shoot me baby!" - 4

يك‌جور ادامه يادداشت قبلي، نگاه كنيد به مجموعه عكسي كم‌وبيش مشابه اما جمع‌وجورتر از آدام كراوسكي، با نام "دست‌چهره". مجموعه از تابستان دوهزار و دو، در خيابان‌هاي تورونتو آغاز شده است. اگر فرصت كرديد، يادداشت كوتاه جيم كاسپر در كنار اين مجموعه را هم بخوانيد

2 comments:

الهام said...

این شب ها بی خوابی که حمله می کند می آییم این مجموعه های عکس "نیمکتی در میدات تیان آن من" و "یک چشم" - و البته از امشب به بعد "دست چهره" - را نگاه می کنیم و از شما چه پنهان با بعضی هایشان این قدر هیجان زده می شویم که قابل تصور هم نیست. خلاصه گفتیم یک تشکرکی کرده باشیم که وجدان درد نگیریم بعدها!

sa&and asl said...

دعوت به مراسم خودزنی
www.jibeajib.blogspot.com

 
Free counter and web stats