Wednesday, May 30, 2007

"Just shoot me baby!" - 5

آقاي اولد فشن، سر ِ «يرما» را دور ديده و در عصر طوفاني ِ چهارشنبه نهم خرداد تهران، به عكاسي پرداخته است. آقاي اولد فشن كم‌تر شرمنده خواهد شد اگر «اثر»ش را در اندازه بزرگ‌تر ببينيد

4 comments:

Yerma said...

یرما که می دانید آدم سکون است و وضوح حالاها
باورش هم نمی شود توفانتان راستی باشد
اما بادی چنینم آرزوست

میرزا said...

عجب تلاطم واضحی

Anonymous said...

کار بسیار زیبایی بود. کاش در اندازهء بزرگتر گذاشته بودید.

AhmadReza said...

آقای الدفشن، البته به نظر یک علاقه مند آماتور عکاسی که من باشم، گل کاشته است انصافا. عکس را بسیار دوست داشتم.

 
Free counter and web stats