Monday, April 6, 2009

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و چهار

Prevent Polio
*
«از فلج اطفال پيش‌گيری كنيد»: آگهی يك انجمن كمك و توان‌بخشی به معلولان در هند.

No comments:

 
Free counter and web stats