Monday, April 27, 2009

بيا زودتر چيزها را ببينيم - دويست‌ودو

خودشان اسم‌ اين رخت‌آويز را گذاشته‌اند «صندلی ازخودگذشته»، تا به مدعيان نشان دهند كه انتخاب يك نام خوب و بامزه (و در اين مورد، بسيار بامزه)، چه تفاوتی در فروش و بازاريابی ايجاد می‌كند.

2 comments:

سپ said...

فراموش کردید به عادت پرت کردن لباس روی مبل و صندلی که لابد ایده‌ی اولیه‌ی این از خود گذشتگی بوده، اشاره کنید

jak zerange said...

:D

 
Free counter and web stats