Wednesday, May 27, 2009

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و بيست‌وپنج

Free home delivery now
IKEA
*
آگهی «ايكيا» در مورد خدمات رايگان حمل وسايل خريداری‌شده تا خانه، فقط به تبليغ «خدمات حمل» نمی‌پردازد؛ گوشه‌ چشم ظريفی هم دارد به تبليغ اين امتياز كه هرچه برای يك خانه نياز داشته باشيد، می‌توانيد يك‌جا در «ايكيا» فراهم كنيد: آن‌چه می‌توانيد اين‌جا بيابيد، تنها وسايل خانه نيست؛ يك خانه كامل است...

2 comments:

inSomiiinia said...

:)
(:

Anonymous said...

نكته زيباي اين آگهي به نظرم جمله زير اونه:
free HOME delivery

خوب معني اصلي اين جمله همون رسوندن درب منزله ولي با تركيب شدن با اين عكس چيزي كه به ذهن آدم مياد رسوندم مجاني خود خونه است

به قول ما ايراني ها ايهام داره...

 
Free counter and web stats