Saturday, July 4, 2009

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و سی‌وهفت

Fight Smoking
Exercise is a great way to control the urge to smoking; Go on, Knock that cigarette out
*
وقتی «مبارزه» با سيگار، علاوه بر روان‌شناسی و پرورش اراده و برنامه منظم پزشكی، با كمی مشت زدن به «دخانيات» هم عملا ً آميخته می‌شود: اين، كيسه‌بوكسی است كه در يك باشگاه بدن‌سازی آويخته شده، تا هم به نقش ورزش در مبارزه با سيگار، جلوه عيان‌تری بدهد، هم امكانی در اختيار وبلاگ‌صاحاب بگذارد برای نوشتن «توضيح واضحات»!

1 comment:

gaze said...

یک اشتباه کوچک رخ داده: اکسرسایز رو با "زد" نوشتید

 
Free counter and web stats