Tuesday, October 19, 2010

تقويم

Auguste Lumière
*
نوزدهم اكتبر هزاروهشتصدوشصت‌ودو:
امروز و اكنون را نگاه نكنيد كه جهان به قواره يك دهكده، كوچك شده است؛ به‌گمانم شما يادتان نمی‌آيد: زمانی همين جهان به اندازه‌ای بزرگ بود كه هيچ استبعادی نداشت كه چند نفر هم‌زمان در چند گوشه آن سرگرم اختراع سينما، اما از هم بی‌خبر بوده باشند. بنابراين منابعی كه نمی‌خواهند صريحاً وارد اين مناقشه شوند كه مخترع سينما چه كسی بوده (از جمله ويكی‌پديا)، به نحو سياستمدارانه‌ای برادران لومير را «از نخستين» پايه‌گذاران سينما اعلام می‌كنند. اما اين برادران لومير ازآن‌جا كه به نحو اجتناب‌ناپذيری با هم برادر بودند، از يك‌سو بسيار به هم شباهت داشتند، و از سوی ديگر، از‌آن‌جا كه در دوره‌های مختلف زندگی با سبيل و بدون سبيل ديده شده‌اند، دست‌كم كار مرا در به‌جا آوردن‌شان بسيار دشوار كرده‌اند. مثلاً در همين تصوير، تصور من اين است كه آقايی كه بر صندلی تكيه داده، آقای اُگوست است و آقايی كه سر پا ايستاده، آقای لويی است. اين‌ها را گفتم كه بگويم امروز سالروز تولد اُگوست‌شان است:
تولد‌تان مبارك آقای اُگوست لومی‌ير!

2 comments:

فرزانه said...

19 اکتبر سالروز روشن‌ شدن‌ نخستین‌ لامپ‌ برق‌ در حضور مردم‌ توسط ' توماس‌ ادیسون‌' در سال 1879 میلادی

The Reader said...

اصلن خوشم نیومد از این واژه‌ای که بکار بردی آقا اولدفشن

 
Free counter and web stats