Sunday, October 24, 2010

نغمه‌های ماشين‌تحرير

تلخ‌ترين اشك‌هايی كه بر مزارها ريخته می‌‌شود به خاطر حرف‌هايی‌ست كه ناگفته مانده، به خاطر كارهايی‌ست كه ناكرده رها شده. / هريت بيچر استو

1 comment:

نانا said...

Very well said.

 
Free counter and web stats