Wednesday, October 20, 2010

طراحی گرافيك: پوستر فيلم

Black Swan
Directed by Darren Aronofsky
*
سه پوستر برای فيلم «قوی سياه»، تازه‌ترين فيلم آقای دارن آرونوفسكی كه نيمه آذر امسال اكران خواهد شد و لابد به خاطر برخی (يا دست‌كم يكی از) بازيگرانش، پيشاپيش طرفداران ويژه‌ای اين دوروبر خواهد داشت- تازه در اين پوسترها، اشاره‌ای به خانم واينونا رايدر نشده. فقط نمی‌دانم اين كدام سنت تبليغاتی‌ست كه به جای ثبت نام آقای آرونوفسكی، اكتفا كرده است به سابقه فيلم‌سازی‌اش در كارگردانی فيلم‌های «كشتی‌گير» و «مرثيه برای يك رويا». هرچه هست سنت بسيار عاميانه‌ای‌ست؛ كه به‌ويژه در اين مجموعه پوستر‌ها كه آشكارا متفاوت و غيرتجاری به نظر می‌رسند، می‌شد (می‌شد؟) از آن پرهيز كرد.

No comments:

 
Free counter and web stats