Wednesday, October 27, 2010

كفش‌هايم كو؟

ing00te.etsy.com

2 comments:

خادم said...

هميشه هنگام خواندن (دیدن) پستهای کفشهایم کو سرعت اسکرول زیر انگشتم چند برابر می شد.ولی این کفشها مرا از همه کفشهای زندگی ام بیزار کرد. بس که جادویی اند.ممنون ا زاین انتخاب

خادم said...

هميشه هنگام خواندن (دیدن) پستهای کفشهایم کو سرعت اسکرول زیر انگشتم چند برابر می شد.ولی این کفشها مرا از همه کفشهای زندگی ام بیزار کرد. بس که جادویی اند.ممنون ا زاین انتخاب

 
Free counter and web stats