Monday, December 28, 2009

سربازهای يك‌چشم - پنجاه‌ودو

bunbunlife / flickr

1 comment:

خانم ثابتی said...

بزم تمام نشده. جای دیگری پر است از نشانه هایی که جایشان در دو نیمکت این تصویر خالی است. نگاه کن اولد فشن. بالاپوش ها و گلدان و میز و رومیزی چه صبورانه منتظرند که آدم و حوا برگردند و گپ و گفت ادامه پیدا کند.

 
Free counter and web stats